Bestuur

De SNGN wordt door een bestuur van tenminste 5 leden geleid. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er de functies afgevaardigde technische commissie en regio-coordinator.
Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd en de voorzitter in functie gekozen. De verdeling van de overige functies van de bestuursleden bepaalt het bestuur.
Het bestuur bestuurt de vereniging en behartigt de zaken van de SNGN in de meest uitgebreide zin.

Bestuursleden:

Functie Naam
Voorzitter Jan de Klerk
Secretaris Henri Koning
Penningmeester Jan de Klerk
Bestuurslid Technische Commissie Berry Straatman
Bestuurslid Algemene Zaken Raymond Berghouwer
Ledenadministratie Wouter van Hennik
Website Wouter van Hennik

Naast het bestuur zijn er 4 commissies:

  • Technische Commissie, die alles over de Gouldamadine behartigt.
  • Tentoonstelling Commissie, die jaarlijks de landelijke TT organiseert.
  • Redactie commissie, die zorg draagt voor de opzet en het verschijnen van het kwartaalblad het Spectrum.
  • Gouldamadine Kids’club, zorgt voor verbinding tussen de kinderen van de leden en onze mooie hobby.

 

Technische Commissie

De Technische Commissie ofwel TC genoemd, bestaat uit leden die veel ervaring en kennis hebben over de Gouldamadine. De TC verzorgt alle technische aspecten over de Gouldamadine.
De hoofdtaak van de TC is om standaardeisen voor nieuwe mutaties op te stellen en bestaande standaardeisen aan te passen wanneer de praktijk dit noodzakelijk maakt.
Verder organiseert de TC elk jaar in september een technische dag, waarop uiteenlopende onderwerpen worden behandeld.

TC leden:

Functie Naam
Voorzitter Berry Straatman
Lid Ramon Tajes
Lid Fernando Boersma

 

Tentoonstellings Commissie

De Tentoonstelling Commissie wordt momenteel opnieuw opgezet en valt nu onder het bestuur met als voorzitter Berry Straatman.

 

Redactie Commissie

De Redactie Commissie ofwel RC. Zij dragen zorg voor de opzet en het verschijnen van het kwartaalblad het Spectrum.

RC leden:

Functie Naam
Voorzitter Jan de Klerk
Lid Raymond Berghouwer
Lid Patrick Lippe
Lid Hennie Jansen

 

Gouldamadine Kids’club

De club voor kids van de leden. Zij dragen zorg voor de opzet en het verschijnen van het kwartaalblad voor de kids en kleurplaten e.d. Verbinding tussen kinderen en onze hobby is het thema.

Leden:

Functie Naam
Voorzitter Patrick Lippe
Lid Raymond Berghouwer
Lid Fabiënne Capelle
Lid Martin Versteeg
Lid Danielle Entjes

 

Regio’s

Nederland is in 8 regio’s verdeeld om er voor te zorgen dat de leden voor bijeenkomsten niet te ver hoeven te reizen.

Elke regio heeft een eigen bestuur die er voor zorgdraagt dat er elk jaar bijeenkomsten worden georganiseerd voor het uitwisselen van ervaringen met de Gouldamadines. Daarnaast wordt per regio een TT (tentoonstelling) gehouden. Deze TT wordt in eigen beheer georganiseerd of is ondergebracht bij een door een vogelvereniging georganiseerde TT.

Er is een handleiding voor regiobestuurders als ondersteuning, hier te downloaden: Handleiding Regiobestuurders.

In onderstaand overzicht is aangegeven welke postcodes (eerste 2 cijfers) onder welke regio vallen. Dit zijn richtlijnen en een lid mag altijd zelf bepalen bij welke regio hij aangesloten wil zijn.

Regio Postcodes
Regio 1:  10 t/m 12, 13*, 14 t/m 24, 36
Regio 2:  43 t/m 49, 51
Regio 3: 50, 52, 54 t/m 64
Regio 4: 34, 35, 37 t/m 41, 53, 65 t/m 69, 73
Regio 5: 70 t/m 72, 74 t/m 77, 79 t/m 81
Regio 6: 78, 84, 89 t/m 99
Regio 7: 25 t/m 33, 42
Regio 8: 13*, 82, 83, 85 t/m 88

 

* postcode verdeeld over verschillende regio’s

 

Onze regio’s beschikken over hun eigen pagina’s met alle informatie wat nodig is

Tentoonstelling Elst 2022

De nationale Gouldamadine tentoonstelling in Elst.

Woensdag 12 Okt.: Opening (alleen voor leden) 20:00 – 22:00 uur

Donderdag 13 Okt.:  10:00 – 21:30 uur 

Vrijdag 14 Okt.:  10:00 – 21:30

Zaterdag 15 Okt.:  10:00 – 14:30

 

Inschrijven voor deze tentoonstelling dient u eerst in te loggen als lid.

Voor meer informatie klik hier onder op meer info 

Meer info

Waarom lid worden?

Het steunen van het kweken van natuurbroed gouldamadine.

4x per jaar ontvang je het clubblad “Spectrum”

1x per jaar de Nationale tentoonstelling Elst

Exclusief toegang op de eerste openingsdag van de Nationale tentoonstelling Elst

Regio ontmoetingsdagen 

Regio tentoonstellingen

Toegang tot de ledenlijst van meer dan 900 leden

Leden-prijs voor Special items in de webshop

Direct lid worden