Organisatie

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de natuurbroedkweek van de Gouldamadine met als richtlijn de standaardeisen van de N.B.v.V. Door het aangaan van het lidmaatschap conformeert elk lid zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Hierin is nog steeds de doelstelling “natuurbroed” opgenomen in artikel 4: Het is niet toegestaan pleegouders te gebruiken met uitzondering van eigen soort. De sociale controle hierop is groot binnen de vereniging. Van natuurbroed afwijken zal leiden tot het royeren van het betreffende lid.

Historie

In het maandblad “Onze Vogels” van september 1985 was een ingezonden stuk geplaatst met een oproep aan vogelliefhebbers die de Gouldamadine als natuurbroedvogel kweekten en dus geen gebruik maakten van pleegouders. Uit de personen die op de oproep reageerden ontstond een doelgroep.

 • 1985 (23 november) De vereniging begon als "Doelgroep Natuurbroed Gouldamadine".
 • 1987 Eerste uitgave van het clubblad "Spectrum".
 • 1988 Het ledenaantal van 100 wordt bereikt.
 • 1991 De NBvV erkend de SNGN als Speciaalclub.
 • 1991 Eerste landelijke TT te Soest.
 • 1993 SNGN oprichting met officiële statuten en een huishoudelijk reglement.
 • 2000 Vanaf nu worden de tentoonstellingen gehouden in "Het Wapen van Elst" te Elst.
 • 2009 Eigen website www.sngn.nl.
 • 2018 De vereniging blijft groeien en heeft nu 670 leden (45 uit België) met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar.
 • 2018 Start van de vernieuwde site www.sngn.nl met nog meer mogelijkheden tot het uitwisselen van informatie tussen de leden.
 • 2018 Samenwerking gestart met de Facebook groep "Gouldamadine kwekers"
 • 2019 Website aangepast met nog meer opties voor leden

Tentoonstelling Elst 2023

De nationale Gouldamadine tentoonstelling in Elst.

Adres: Dorpsstraat 28, 6661 EL Elst

Woensdag 11 Okt.: Opening (alleen voor leden) 20:00 – 22:00 uur

Donderdag 12 Okt.:  10:00 – 21:30 uur 

Vrijdag 13 Okt.:  10:00 – 21:30

Zaterdag 14 Okt.:  10:00 – 14:30

 

Inschrijven voor deze tentoonstelling dient u eerst in te loggen als lid.

Voor meer informatie klik hier onder op meer info 

Meer info

Agenda

Waarom lid worden?

Het steunen van het kweken van natuurbroed gouldamadine.

4x per jaar ontvang je het clubblad “Spectrum”

1x per jaar de Nationale tentoonstelling Elst

Exclusief toegang op de eerste openingsdag van de Nationale tentoonstelling Elst

Regio ontmoetingsdagen 

Regio tentoonstellingen

Toegang tot de ledenlijst van meer dan 900 leden

Leden-prijs voor Special items in de webshop

Direct lid worden