Bestuur

De SNGN wordt door een bestuur van tenminste 5 leden geleid. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er de functies afgevaardigde technische commissie en regio-coordinator.
Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd en de voorzitter in functie gekozen. De verdeling van de overige functies van de bestuursleden bepaalt het bestuur.
Het bestuur bestuurt de vereniging en behartigt de zaken van de SNGN in de meest uitgebreide zin.

Bestuursleden:

Functie Naam
Voorzitter Raymond Berghouwer
Secretaris Michel Booyink (Ad Interim)
2e Secretaris Aaron Morren (Ad Interim)
Penningmeester Wouter van Hennik
Bestuurslid Technische Commissie Harrie van Houtum
Bestuurslid TT Commissie Dennis Hidding
Bestuurslid PR Patrick Lippe
Bestuurslid Algemene Zaken Raymond Bal
Ledenadministratie Wouter van Hennik
Website Wouter van Hennik

Naast het bestuur zijn er 3 commissies:

  • Technische Commissie, die alles over de Gouldamadine behartigt.
  • Tentoonstelling Commissie, die jaarlijks de landelijke TT organiseert.
  • Redactie commissie, die zorg draagt voor de opzet en het verschijnen van het kwartaalblad het Spectrum.

 

Technische Commissie

De Technische Commissie ofwel TC genoemd, bestaat uit leden die veel ervaring en kennis hebben over de Gouldamadine. De TC verzorgt alle technische aspecten over de Gouldamadine.
De hoofdtaak van de TC is om standaardeisen voor nieuwe mutaties op te stellen en bestaande standaardeisen aan te passen wanneer de praktijk dit noodzakelijk maakt.
Verder organiseert de TC elk jaar in september een technische dag, waarop uiteenlopende onderwerpen worden behandeld.

TC leden:

Functie Naam
Voorzitter Harrie van Houtum
Lid Fernando Boersma
Lid Ramon Tajes
Lid Harmen Wierda

 

Tentoonstellings Commissie

De Tentoonstelling Commissie ofwel TTC. Zij dragen zorg voor de TT in Elst.

Functie Naam
Voorzitter Dennis Hidding
Lid Raymond Berghouwer
Lid Willie de Klerk
Lid  
Lid  

 

Redactie Commissie

De Redactie Commissie ofwel RC. Zij dragen zorg voor de opzet en het verschijnen van het kwartaalblad het Spectrum.

RC leden:

Functie Naam
Voorzitter Raymond Berghouwer
Lid Harrie van Houtum
Lid Patrick Lippe
Lid Hennie Jansen

 

 

Regio’s

Nederland is in 8 regio’s verdeeld om er voor te zorgen dat de leden voor bijeenkomsten niet te ver hoeven te reizen.

Elke regio heeft een eigen bestuur die er voor zorgdraagt dat er elk jaar bijeenkomsten worden georganiseerd voor het uitwisselen van ervaringen met de Gouldamadines. Daarnaast wordt per regio een TT (tentoonstelling) gehouden. Deze TT wordt in eigen beheer georganiseerd of is ondergebracht bij een door een vogelvereniging georganiseerde TT.

Er is een handleiding voor regiobestuurders als ondersteuning, hier te downloaden: Handleiding Regiobestuurders.

In onderstaand overzicht is aangegeven welke postcodes (eerste 2 cijfers) onder welke regio vallen. Dit zijn richtlijnen en een lid mag altijd zelf bepalen bij welke regio hij aangesloten wil zijn.

Regio Postcodes
Regio 1:  10 t/m 12, 13*, 14 t/m 24, 36
Regio 2:  43 t/m 49, 51
Regio 3: 50, 52, 54 t/m 64
Regio 4: 34, 35, 37 t/m 41, 53, 65 t/m 69, 73
Regio 5: 70 t/m 72, 74 t/m 77, 79 t/m 81
Regio 6: 78, 84, 89 t/m 99
Regio 7: 25 t/m 33, 42
Regio 8: 13*, 82, 83, 85 t/m 88

 

* postcode verdeeld over verschillende regio’s

 

Onze regio’s beschikken over hun eigen pagina’s met alle informatie wat nodig is

Tentoonstelling Elst 2023

De nationale Gouldamadine tentoonstelling in Elst.

Adres: Dorpsstraat 28, 6661 EL Elst

Woensdag 11 Okt.: Opening (alleen voor leden) 20:00 – 22:00 uur

Donderdag 12 Okt.:  10:00 – 21:30 uur 

Vrijdag 13 Okt.:  10:00 – 21:30

Zaterdag 14 Okt.:  10:00 – 14:30

 

Inschrijven voor deze tentoonstelling dient u eerst in te loggen als lid.

Voor meer informatie klik hier onder op meer info 

Meer info

Waarom lid worden?

Het steunen van het kweken van natuurbroed gouldamadine.

4x per jaar ontvang je het clubblad “Spectrum”

1x per jaar de Nationale tentoonstelling Elst

Exclusief toegang op de eerste openingsdag van de Nationale tentoonstelling Elst

Regio ontmoetingsdagen 

Regio tentoonstellingen

Toegang tot de ledenlijst van meer dan 900 leden

Leden-prijs voor Special items in de webshop

Direct lid worden