Verslag Online vergadering Regio 5 op 27 februari 2021

 

Om 13.30 start de online vergadering om iedereen de gelegenheid te bieden om in te loggen.

Ieder lid van regio 5 kreeg een link via de mail. Tussen 13.30 en 14.00 uur melden zich tien leden aan. Ook Wouter van Hennik kijkt mee als Ledenadmin, webmaster van de SNGN, omdat wij de eerste regio zijn die een online vergadering houden.

 

Opening

Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen welkom.

Afgemeld: B. Mens, W. Luimers, G. Renskers, G. Schellevis en R. Eertink

Aanwezig: R. Bussink (voorzitter), H. v.d.Sligte (secretaris / penningmeester), T. Bais (bestuurslid),    H. Koning, M. Sandbergen, C. Depascale, H. Gebbink, M. Zwijnenberg, J. Hakvoort (telefonische) en R. Graaf .

 

Aanvullingen op de agenda

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

Ingekomen stukken

G. Renskers meld zich af en doet schriftelijk een klein verslag van de TT Lochem van 2020.

René leest dit voor. Er waren 1423 vogels ingeschreven, in 2019 1164.

Het inbrengen, afhalen en de vogels bekijken op de TT was allemaal op tijd ingedeeld per inschrijver.

Voor het komende jaar hopen ze weer een “normale” tentoonstelling te kunnen organiseren.

Een aantal leden hebben meegedaan met de TT in Lochem, en waren positief over de organisatie in coronatijd, complimenten.

 

Bestuursverkiezingen regio 5

Iedereen kon zich aanmelden, alleen Taco Bais wilde wel in het bestuur.

Taco werd gekozen in het bestuur als bestuurslid en stelt zich voor.

 

Bespreken notulen 22-02-2020 / Jaarverslag 2020 secretaris

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd, waarna de secretaris het jaarverslag voorleest. Het jaar 2020 was een jaar van corona. Alles wat gepland was, ging niet door.

We hebben nog een vergadering gehad op 22 februari 2020. Hierin werden de zaken besproken van het jaar 2019. Henri stopt als voorzitter en wordt secretaris van de SNGN. We zoeken een nieuwe voorzitter en bestuursleden.

 

Financieel jaarverslag 2020 penningmeester

Daarna volgde het jaarverslag penningmeester. De penningmeester gaf een kort verslag over de

Financiën. We begonnen 2020 met 327,48 in kas. We hebben alleen een vergadering gehouden met daarbij een verloting. Verder geen inkomsten en uitgaven in 2020. Dus sluiten we 2020 af op 305,98. Het saldo was gelijk aan de voorgaande jaren. Dit is nog zonder de Regio 5 bijdrage van 300,75. Er waren op dat moment 78 leden lid van regio 5. De rest van het jaar was corona aanwezig. Daarom volgde de een na de andere afgelastingen van vergaderingen en TT. We sluiten 2020 af met 94 leden. We hopen in 2021 weer bijeen te komen voor vergadering en TT. Dit jaar is de kascontrole gedaan door K. ten Kate aan huis. Volgende kascontrole wordt gedaan door H. Gebbink, met als reserve. M. Sandbergen.

 

 

TT Lochem 16-17-18 oktober 2020

De regio 5 TT ging niet door. Wel konden leden zelf inschrijven om deel te nemen aan de TT.

Er hebben 4 leden meegedaan van regio 5, er waren 65 gouldamadine aanwezig tijdens deze TT ongeveer de helft van normaal.

 

Regio 5 TT Lochem 23-24 oktober 2021

De volgende Regio 5 TT is op 23 en 24 oktober 2021, deze is wederom ondergebracht bij de TT van vogelvereniging C.L.W. Noorduijn te Lochem.

Johan Hakvoort en Karel ten Kate stoppen als voordragers in Lochem. Taco Bais en René Bussink nemen dit over.

 

Website SNGN

René laat de website zien van de SNGN, en waar de documenten te zien zijn van Regio 5. Ook kunnen leden hier hun vogels aanbieden voor verkoop.

 

Volgende vergadering 25-09-2021 / jongvogel dag

Volgende vergadering: Zaterdag 25 september 2021. Aanvang 13.30 uur.

Na het vergader gedeelte is er een jongvogel dag. Hier kun je jonge vogels van 2021 laten beoordelen. De kampioenen worden aangewezen in de klasse wildkleur man en pop, mutanten man en pop. Ook is er ruimte voor verkoop van de vogels.

 

Kweekpraatje

Er werd gevraagd wanneer men het nest verwisseld. Tussen elke ronde wordt het

nest verschoond, zodat er geen ongedierte in het nest achterblijft.

 

Rondvraag

Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 

Sluiting vergadering

De voorzitter sluit de vergadering, en wenst allen een goed weekend.

Tot ziens in Nijverdal!

Adres: Vitesse gebouw, Veldsweg 11,7441 CH Nijverdal.

 

Met vriendelijke groet, Bestuur regio 5

Tentoonstelling Elst 2023

De nationale Gouldamadine tentoonstelling in Elst.

Adres: Dorpsstraat 28, 6661 EL Elst

Woensdag 11 Okt.: Opening (alleen voor leden) 20:00 – 22:00 uur

Donderdag 12 Okt.:  10:00 – 21:30 uur 

Vrijdag 13 Okt.:  10:00 – 21:30

Zaterdag 14 Okt.:  10:00 – 14:30

 

Inschrijven voor deze tentoonstelling dient u eerst in te loggen als lid.

Voor meer informatie klik hier onder op meer info 

Meer info

Agenda

Waarom lid worden?

Het steunen van het kweken van natuurbroed gouldamadine.

4x per jaar ontvang je het clubblad “Spectrum”

1x per jaar de Nationale tentoonstelling Elst

Exclusief toegang op de eerste openingsdag van de Nationale tentoonstelling Elst

Regio ontmoetingsdagen 

Regio tentoonstellingen

Toegang tot de ledenlijst van meer dan 900 leden

Leden-prijs voor Special items in de webshop

Direct lid worden