Inschrijven

Vogelliefhebbers vanaf de leeftijd van 6 jaar, die bij voorkeur lid zijn van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, kunnen lid worden van de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland. Leden jonger dan 17 jaar zijn jeugdlid.

Als lid van de Speciaalclub dient u te voldoen aan de bepalingen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart u zich aan deze reglementen te houden. De kern daarvan is:

Statuten, artikel 2 lid 1:
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de natuurbroedkweek van de gouldamadine met als richtlijn de standaardeisen van de N.B.v.V.

Huishoudelijk reglement, artikel 4:
Het is een lid niet toegestaan pleegouders te gebruiken met uitzondering van de eigen soort.

Contributie:
De contributie bedraagt € 20,00 per jaar. Voor leden woonachtig buiten Nederland bedraagt de contributie € 30,00 per jaar.
Bij aanmelding van een nieuw lid is € 2,50 inschrijfgeld verschuldigd.
Voor jeugdleden geldt een jaarcontributie van € 10,00 (+ € 2,50 inschrijfgeld).
Bij aanmelding in een lopend jaar bedraagt de contributie € 5,00 minder per lopend kwartaal.
Bij aanmelding in de laatste maand van een kwartaal gaat het lidmaatschap het volgende kwartaal in.

Let op: voor Belgische & Duitse nieuwe leden is het € 30,- per jaar incl het blad spectrum. Voor overige landen is het € 30,- incl het spectrum in een pdf bestand. Wilt u toch het blad thuis bezorgt hebben dan betaald u nog eens € 30,- extra per jaar i.v.m. de verzendkosten naar overige landen. 

Wanneer u zich aanmeldt tijdens de tentoonstelling in Elst, die begin oktober gehouden wordt, kunt u bij contante betaling vanaf dat moment t/m het daarop volgende jaar lid worden voor maar € 22.50. Voor nieuwe leden van buiten Nederland is het € 32,50.
Afmelden dient schriftelijk of per e-mail vóór 1 december te gebeuren bij de ledenadministratie.

De Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland hoopt u met het voorgaande voldoende te hebben ingelicht, zodat u zich een beeld heeft kunt vormen van de vereniging. Door lid te worden geeft u aan op verantwoorde wijze Gouldamadines te willen kweken. Wij willen u daarbij graag van advies dienen. Met het bezoeken van onze regio- en ledenbijeenkomsten kunt u met ervaren leden kennis maken en van hun ervaringen leren. Wij zullen u graag verwelkomen in onze gelederen.