De levenscyclus van de Gouldamadine


Om de Gouldamadine onder de voor hun ideale omstandigheden te kunnen houden is het van belang dat we weten onder welke omstandigheden de Gouldamadine in de vrije natuur leeft. In de vrije natuur wordt het leefpatroon van de Gouldamadine bepaald door het aanbod van zaden die op dat moment beschikbaar zijn. Omdat de Gouldamadine leeft in het tropische gedeelte van Australië, wordt zijn levenscyclus niet bepaald door vier verschillende seizoenen zoals bij ons, maar in grote mate door de regentijd en het droge seizoen. Ook in de avicultuur moeten we van deze wetenschap gebruik maken om de Gouldamadine optimaal voor te bereiden op het broedseizoen.

In grote lijnen kan de levenscyclus van een Gouldamadine worden onderverdeeld in drie fases t.w. broedperiode, ruiperiode en rustperiode.
De broedperiode wordt gekenmerkt door een overschot aan rijpe en halfrijpe graszaden.
De ruiperiode wordt gekenmerkt door hogere temperaturen en dat er nog wel volop voedsel is te vergaren, maar dat dit slechts op de grond is te vinden en niet meer in de haren.
De rustperiode volgt op de ruiperiode en wordt gekenmerkt door grote droogte en een afnemend voedselaanbod.

 

De voedselbehoeften van de gouldamadine in gevangenschap.

Eén van de problemen waarmee kwekers worden geconfronteerd is dat de omgevingssignalen waarop de Gouldamadinen in het wild reageren, in gevangenschap simpelweg ontbreken. De consequenties hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn dat de vogels niet zullen broeden in gevangenschap om de simpele reden dat ze nooit het signaal hebben gekregen om de broedfase in te gaan. Daarom zal om de Gouldamadine in gevangenschap succesvol te houden en te kweken mede bepaald worden het feit hoe goed we de verschillende periodes kunnen nabootsen, zoals dieet, temperatuur e.d.

Door deze kennis is het mogelijk om de levenswijze van de Gouldamadine zodanig te manipuleren dat we die aan onze eigen behoeften kunnen aanpassen. Zoals we allemaal weten, kunnen we kanaries laten broeden wanneer het ons uitkomt, door het aanpassen van de lichturen en/of de temperatuur om zo de vogels broedrijp te krijgen op tijdstippen waarop ze normaal niet in broedcondities zouden komen. Ook onze Gouldamadinen moeten we in broedconditie brengen. Deze kennis dienen we ook toe te passen bij het houden en succesvol kweken van Gouldamadinen in onze kweekruimten.

De ruiperiode.

Oude vogels die uit de kweek komen dienen op hetzelfde dieet te worden gehouden totdat de rui voltooid is. De rui kan bij een Gouldamadine worden gestimuleerd door het verwijderen van de nestkastjes. Ook een verhoging van de temperatuur en/of luchtvochtigheid heeft een positief effect op het bevorderen van de rui.

De rustperiode.

In deze periode waar de vogels, zoals de naam al aangeeft, in rust zijn, vinden er geen bijzondere activiteiten plaats waarbij de vogels extra inspanning moeten leveren. Een rustdieet houdt in dat ze in staat moeten zijn om in goede conditie te blijven. Geef ze wel de mogelijkheid voor voldoende beweging, dat komt hun algemene conditie ten goede. Deze periode dient minimaal drie maanden te bedragen.

Periode vlak voor de kweek.

In de natuur is dit de periode met de grootste voedselschaarste. In gevangenschap dient deze periode ongeveer 4 tot 8 weken te duren afhankelijk van hoe vet de vogels zijn. In deze periode kunnen ze op een eenvoudig dieet worden gezet. De lengte van deze periode wordt bepaald door de aanwezige vetreserves die een aanwijzing zijn voor de algemene lichamelijke conditie. Hebben ze een teveel aan vet dan tonen ze dat vooral in de keel en op buik. Om te controleren hoe vet de vogels zijn kunnen de veren worden weggeblazen. Om de broedperiode in te gaan mogen ze niet vet zijn en slechts weinig vet tonen op de buik.

De kweekperiode.

Dit is de meest veeleisende tijd in het vogelleven. Essentieel is dat er een eiwitrijk dieet moet worden verstrekt, dat alle noodzakelijke voedingsstoffen bevat die nodig zijn voor de ouders om hun jongen groot te brengen. Het dieet moet een reeks van verschillende eiwitten, vitaminen en mineralen bevatten. Geef een zo gevarieerd mogelijk dieet, zoals een goed tropisch zaad mengsel, trosgierst, geweekte of gekiemde zaden, halfrijpe graszaden en een variatie aan wilde zaden. Deze periode kan het beste uit twee broedrondes bestaan. Waarna de vogels op rust gaan en kunnen ruien.

De verschillende diëten.

Voor elke periode in de levenscyclus van de Gouldamadine in gevangenschap dient het voedingspatroon te worden aangepast op de periode waarin de vogels op dat moment verkeren. Gelet op de voedingsbehoeften van de Gouldamadine in de verschillende periodes kunnen verschillende diëten worden samengesteld. De Gouldamadine dient dit dieet geheel tot zich te nemen wil er sprake zijn van een evenwichtige voeding. Om dit te bereiken dient er op gelet te worden dat de Gouldamadinen alles tot zich nemen. Wordt het dieet niet in zijn geheel opgenomen zet de vogels dan op rantsoen zodat ze alles moeten opeten. Bepaal voordat de vogels op rantsoen worden gezet de hoeveelheid voedsel die ze opnemen. Geef ze deze zelfde hoeveelheid van het aangeboden dieet.

Verschillende mengsels:

Rustmengsel (onderhoudsdieet)
APV tropisch zaadmengsel
Tweemaal per week eivoer
Eenmaal per week trosgierst

Pre-kweek mengsel (soberheids dieet)
Tropisch zaadmengsel
Eenmaal per week eivoer
Eenmaal per week trosgierst

Kweekmengsel
APV tropisch zaadmengsel
Dagelijks eivoer
Verschillende (halfrijpe) grassoorten
Gekiemde zaden
Trosgierst
Groenvoer
Onkruidenzaden mengsel (wilde zaden)

Dierlijke voedingsstoffen.

Hoewel niet met zekerheid is te zeggen of de Gouldamadine in het wild ook gebruik maakt van de aanwezige insecten tijdens de broedperiode, is algemeen bekend dat in gevangenschap met graagte pinkies worden gegeten. De pinkies kunnen door het eivoer worden gegeven, maar bedenk ook hier: overdaad schaadt. De pinkies kunnen aan het dieet worden toegevoegd gedurende de kweek en de ruitijd.

De nestperiode.

De nestperiode duurt enkele weken waarbij de ontwikkeling van de Gouldamadine zeer snel gaat.

 

 

Jongen van 1 dag oud

 

Jongen van 5 dagen oud

 

 

Jongen van 10 dagen oud

 

Jongen van 15 dagen oud

 

 

Jongen van 20 dagen oud

 

Jongen van 25 dagen oud

 

Jongen uitgevlogen van 30 dagen oud samen met de ouders

De groei van de Gouldamadine.

De groei van de Gouldamadine is in de eerste stadia van zijn leven bepalend voor het formaat tot wat de Gouldamadine uiteindelijk zal kunnen uitgroeien. Hieronder ziet u een grafiek met het verloop van de groei. Hieruit blijkt dat de groei na 19 dagen afneemt en dat in de resterende dagen, dat de jongen nog in het nest verblijven, het gewicht niet meer toeneemt.

Ook is het raadzaam om het gewicht van de volwassen Gouldamadine regelmatig te wegen. Het helpt er tevens aan mee om een zieke Gouldamadine tijdig te ontdekken. Het is dan mogelijk om te zien of en hoeveel het gewicht van de desbetreffende Gouldamadine is afgenomen.

Als gemiddeld gewicht voor een Gouldamadine kan 17 tot 19 gram worden aangehouden. Echter een robuuste en goed gezonde gouldamadine zal eerder 19 dan 17 gram wegen. Wanneer de poppen goed op gewicht zijn, zullen ze geen last hebben van legnood. Maar hoe het ook zij, wanneer regelmatig het gewicht van de Gouldamadine wordt gewogen, zal dat zeker een bijdrage leveren aan een goed kweekresultaat. 
 

Tentoonstelling Elst 2019

De nationale Gouldamadine tentoonstelling in Elst.

Woensdag 9 Okt.: Opening (alleen voor leden) 20:00 – 22:00 uur

Donderdag 10 Okt.:  10:00 – 21:30 uur 

Vrijdag 11 Okt.:  10:00 – 21:30

Zaterdag 12 Okt.:  10:00 – 14:30

 

Inschrijven voor deze tentoonstelling dient u eerst in te loggen als lid.

Voor meer informatie klik hier onder op meer info 

Meer info

Agenda

Waarom lid worden?

Het steunen van het kweken van natuurbroed gouldamadine.

4x per jaar ontvang je het clubblad “Spectrum”

1x per jaar de Nationale tentoonstelling Elst

Exclusief toegang op de eerste openingsdag van de Nationale tentoonstelling Elst

Regio ontmoetingsdagen 

Regio tentoonstellingen

Toegang tot de ledenlijst van bijna 700 leden

Direct lid worden